Hoewel de Zuid-Amerikaanse parkieten de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen, is het overgrote deel van de kromsnavelliefhebbers nog niet erg bekend met deze interessante groep.Roodkeel Aratinga Wij hebben door de jaren heen al veel "Zuid-Amerikanen" gehouden en gekweekt, zoals deze roodkeel-aratinga (Aratinga rubritorquis).
de meeste Zuid-Amerikanen zijn niet moeilijker te houden en tot voortplanting te brengen dan de Australische parkieten, als men maar een aantal zaken in de gaten houdt. Een behoorlijk deel van hun voedsel moet bestaan uit groente en fruit; idealerwijze zo'n 50%! de Nandaya vormt een eigen geslachtBovendien is bij deze groep het geslacht moeilijk te bepalen. Het is daarom aan te raden om het geslacht van de vogels via endoscopisch onderzoek of DNA-bepaling te laten onderzoeken. Met Zuid-Amerikanen moet je gewoon geduld hebben; het kan enige jaren duren, voordat een goed klikkend koppel tot voortplanting overgaat.Ook een rustige Zuid-Amerikaan: Kobaltvleugel-Brotogeris En wat het beruchte schreeuwen betreft: dat wordt vaak in ernstige mate overdreven! Extreem grote volieres verlangen ze ook niet: een vlucht van 3 meter lang volstaat in de meeste gevallen. In een grotere vlucht voelen ze zich natuurlijk ook thuis. Zo heb ik een kolonie Zonparkieten gehouden (en nagekweekt!) in een vlucht van 7 meter lengte. En ook mijn 2 koppels Roodkelen waren in zo'n voliere gehuisvest. Maar noodzakelijk zijn zulke grote vluchten dus niet. Weddels AratingaDe kleinere soorten zijn zelfs in ruime broedkooien te houden, zoals mijn koppel Weddels, hier vergezeld van een van hun jongen. Ook mijn Aratinga pertinax xanthogenia kweek ik in deze kooien.Aratinga p.xanthogenia deze opname van de zeldzame Geelstrepen Tui maakte ik in het wild in Brazilie


Een Zuid-Amerikaan die niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar ook vanwege zijn gedragingen erg aantrekkelijk is, is de Langsnavelparkiet. Deze vogels gebruiken hun lange snavels om knollen, plantenwortels etc. uit te graven. Ook in de voliere kun je dit gedrag goed gadeslaan: ze spitten de hele bodem om. Langsnavels zijn NIET meer in onze collectie aanwezig!Hier ons koppel Grote Peru-Aratinga's (Aratinga wagleri frontata) met hun in 2008 grootgebrachte jongen:Ons koppel Goudvoorhoofd-Aratinga's is tot op heden (aug. 2008) nog niet tot voortplanting gekomen:Ook van onze Azteken-Aratinga's (Aratinga astec) hopen we nog jongen te kweken:Ons kweekkoppel Blauwkop-Aratinga's is in 2007 en 2008 tot voortplanting gekomen:Ook is de Quayaquil (Aratinga erythrogenys) met enkele koppels in onze kwekerij aanwezig:In januari 2011 is ook de Aratinga finschi aangeschaft:

We hebben 3 koppel Roodkeelaratinga's:

Ons kweekkoppel Yendaya's:

Het koppel Mitrata alticola:

We bezitten ook diverse koppels Callogenys:

Tevens kweken we met enkele koppels Muisparkieten in verschillende mutatie's:


Dit is ons koppel Nandaya's: