Lange tijd waren de Grasparkieten in onze kwekerij in grote getale aanwezig. Enige tijd geleden hebben we de keuze gemaakt om de Grasparkieten te verkopen. Er zijn dus geen Grasparkieten meer in ons bestand aanwezig/We don't keep any Budgies anymore. Ik laat de pagina's en foto's van de Grasparkieten die we hebben gehad hier toch staan, omdat er misschien waardevolle info in staat voor geinteresseerde lezers.

Ook de Melopsittacus undulatus Grasparkiet in normaal Nederlands) heeft zijn plaats gevonden op de Bokkerijdersburcht. De zgn. Engelse of Standaard kweekvorm wel te verstaan. Violet-opaline We proberen gericht Violet-Spangles te kweken, bij voorkeur in Geelmasker. En sinds enige tijd proberen we hier ook nog de kuiffactor in te kweken; hiermee hebben we nog een lange weg te gaan. De violetfactor is al niet gemakkelijk om te kweken, helemaal niet, als je daar ook nog Spangle en Geelmasker in wilt kweken. Maar om dat ook nog eens te combineren met Kuif: daarmee maak je het jezelf wel erg moeilijk. Maar dat is tegelijkertijd natuurlijk ook weer de uitdaging!Kobalt-geelmasker
Violet vererft Dominant; hiervoor bestaan dus geen splitten. Het is een factor, die eigenlijk het beste tot uitdrukking komt in combinatie met een donkerfactor in de Blauwserie: Kobalt dus. In Hemelsblauw of groen is vaak wel te constateren, dat het dier violetfactorig is, maar daarmee houdt het dan eigenlijk ook op.
Spangle vererft ook Dominant. Er doet zich bij deze kleur echter een vreemde eigenschap voor: de dubbelfactorige Spangles (dus de homozygote vogels) zijn geheel geel (of in geval van blauwe vogels:geheel wit) van kleur. Grijsgroene Spangle Zo'n dubbelfactorige Blauwe Spangle in Geelmasker is helemaal zachtgeel (citroengeel zo u wilt); gewoonweg prachtig!
De Kuiffactor is lange tijd een stiefkindje in de kweek van TT-grasparkieten geweest. En eigenlijk is het dat nog. De Kuiven die er al waren, waren over het algemeen erg kleine, smalle vogeltjes. Toch zijn er enkele kwekers, die zeer serieus proberen, om Kuifvogels te kweken, die zich qua formaat en postuur kunnen meten met de goede TT-vogels. En dat lukt ze behoorlijk. Rozetkuif Zelf ben ik ook in het bezit van enkele goede vogels met kuif. Die kuif kan in verschillende varianten voorkomen. Het meest gewild is de zgn. Rozetkuif. Maar er zijn ook vogeltjes die een halve Rozet of juist een dubbele Rozetkuif hebben. Tevens zien we ook Puntkuiven. Voor de kweek worden de Kuifbroed-vogels als zeer waardevol gezien: dit zijn vogels, die zelf geen kuif laten zien, maar wel uit een of beide Kuifouders komen. Kuifbroed maal Kuif geeft volgens velen een grotere kans op Kuifjongen. Zo kun je uit een Puntkuif maal een Kuifbroed ook perfecte Rozetkuiven kweken. Puntkuif Dit verhaal klinkt velen echter raar in de oren, als ze horen, dat de verervingswijze van de Kuiffactor door velen als Dominant omschreven wordt: bij deze wijze van vererven kan er immers geen sprake zijn van Splitvogels. En dat deze factor Dominant vererft, is al vaak bewezen, omdat een Kuifvogel uit een doorgefokte kuifstam gepaard aan een normale vogel die geen Kuif-voorouders heeft al meermalen Kuif-nakomelingen heeft gebracht. Waarschijnlijk ligt dit aan het feit, dat er meerdere erfelijke factoren (genen) gezamelijk verantwoordelijk zijn voor het optreden van de Kuif. Er is waarschijnlijk ook sprake van een soort Initiator-gen, dat samen met het Kuifgen bij de vogel aanwezig moet zij, wil de vogel een kuif kunnen laten zien. De zgn Kuifbroed-vogels bezitten dan wel geen Kuifgen, maar wel het Initiatorgen, dat ze aan een aantal van hun jongen doorgeven. Grijsgroene Puntkuif En als zo'n jong dan van de Kuif-ouder het Kuifgen ontvangt, laat het een kuif zien. Ik ga hier gemakshalve maar even uit van een Kuifgen en een Initiatorgen, maar het zullen er wel meerdere zijn. Bovendien maakt het ook nog eens een groot verschil, of de Dominante genen homozygoot of hetrozygoot aanwezig zijn. Dit verklaart de moeilijkheidsfactor van de kuifkweek. Er ligt dus nog een groot terrein braak op het gebied van de Kuifkweek, die langzaam maar zeker meer liefhebbers begint te krijgen.