22 April:
Op 22 april ondernamen Johan en Wietze Middag en ik een geitetour door Oost-Ned. We arriveerden als eerste bij kleurfokker en fotograaf Gradus Derksen. Veel geiten in verschillende zeldzame kleuren. Gradus heeft een stel mooie koebonte geiten, waarvan een Joymarhoeve-dier me wel erg aansprak. Ook een stel koebonte lammeren. Vooral de zwartbonten springen erg in het oog. Maar ook een stel Black&Tans en Blauwschimmeldieren waren in deze stal te bewonderen. Een behoorlijk aantal mooi getekende Tans. Een hele fraaie Rick vd Wolfhaag-dochter viel ons zeker op. En de 2-jarige Black&Tan Rick-zoon Klaroen ?? (sorry Gradus: ben 't nummer vergeten) wist onze aandacht op zich gericht.
Ik werd bijna verliefd op de blauwschimmel tweeling: 2 jonge lammetjes (bokje en geitje) uit 2 blauwschimmelouders met een prachtige kleur. Vroeger heb ik deze kleur zelf ook gefokt, ik vind 't nog steeds prachtig. Vader Dusty heeft zeker laten zien z'n kleur verder te kunnen geven.
Daarna voerde de route ons naar Oscar Koppelman: Oscar heeft geen grote stal, maar wel een met heel veel kwaliteit. We zagen de Bill vd Wolfhaag-tweeling van verleden jaar uitgegroeid tot 2 fraaie jeugdgeiten, zien welke zich als beste ontpopt. Ook de moeder van de bruinstippel Sunny Boy 3 v Bad Boekelo stond hier. Een fraaie Brenden vh Reigershof-dochter. Z'n mooiste lammeren liepen op dit moment bij de stammoeder Rosalie 2 v Bad Boekelo, een dochter van Sirocco vh Rheewold en Silvi vd Nakahorst. Vader van haar lammeren was Sunny Boy 3, dus een achterkleinzoon maal overgrootmoeder-combinatie.

Als laatste bezochten we het Knabbelhofke van Arnold Asbroek. Een mooie stal met dieren die er al prima in conditie voorstonden. Opvallende verschijningen waren de 3 dochters van een Wolfhaagbok. Ze bevielen Arnold zo goed, dat hij deze bok zelfs aangeschaft heeft. Ook zagen we natuurlijk de bekende geiten van Arnold, zoals oa Marlies en MArlies 1. Arnold staat bekend als een bokkenliefhebber, er waren 3 volwassen heren aanwezig: Bastiaan vh Knabbelhofke, Black Dancer vh Bouwerschap en Cruzador vd Pallissade (Nationaal Kampioen Jeugdbok 2011). Cruzador en Blackdancer hebben dezelfde moeder en dat zie je in het exterieur duidelijk terug. Toch andere bokken dan Bastiaan, ondanks dat deze een zoon is van Cruzador. Zal me zeker niet verbazen als Bastiaan dit jaar hoge ogen gooit in het keuringscircuit.
29 April:
District Twente had in de persoon van Edwin de Vos een goede organisator gevonden voor een geitetour naar het zuiden van het land. In 2 auto's reisden we (Hennie en Rene Bolmer, Marco Olimulder, Jos Voorhuis, Oskar Koppelman, Arnold Asbroek, Edwin de Vos en ik) naar Peter Derks, Ad Buurstee, Kees en Marlies v Nispen en Jaap v Eck. Vier heel verschillende stallen en fokkerijen, maar allevier heel interessant om te bezoeken. Het mooie van zo'n dag is natuurlijk niet alleen de geiten, maar vooral de gezelligheid! Overal werden we weer even gastvrij ontvangen. Peter Derks was de eerste stal deze dag: een stal met beste en behoorlijk uniforme dieren, waar een kleindochter van de bekende Evelien vd Lange Weide zich ontpopt had tot stammoeder. Ook een aantal stippeldieren, maar Peter gaf aan zelf eigenlijk liever effen dieren te zien. Hij had een heel fraai boklam met de bruinstippelkleur. Peter had z'n geiten laten lammeren van 2 bokken van de fam. franssen.
De volgende in de rij was Ad Buurstee: een beetje verrassend was het eerlijk gezegd wel: slechts 5 hokken in z'n stal waren nog gevuld, de rest stond leeg. Ad legde uit, dat hij toch wel wat aan het minderen is. Veel boklammeren, maar toch een paar geitlammetjes die een mooie houding lieten zien. Ook een jeugdbok stond hier: de Aron vd Wolfhaag-zoon die Kees v Nispen verleden jaar diverse malen geshowd heeft. Hij heeft niet helemaal waargemaakt waar Kees en Ad op gehoopt hadden.
Kees wachtte ons op bij Ad en gidste ons naar zijn Barbadoshoeve: hier had IJsselland Nelleke zich ontpopt als stammoeder: slechts een geit kwam in de moederlijn niet uit Nelleke, maar ze was via haar vader zelfs weer een kleindochter van Nelleke. Dit was aan het type van de dieren ook goed te zien; Nelleke drukt daarin een grote stempel op haar nakomelingen. Ook qua kleur geeft ze haar genen goed door. Kees had jammer genoeg ALLEEN maar boklammeren gefokt. Twee jeugdgeiten hadden nog niet gelemmerd, maar 1 van die 2 leek gust, zodat alle hoop op die ene drachtige jeugdgeit gevestigd is voor vrouwelijke nafok dit jaar.
Als laatste bezochten we de stal van Jaap v Eck: een prachtige stal die plaats bood aan een stel mooie getekende stippeldieren. En niet alleen mooi getekende dieren! Ikzelf was erg gecharmeerd van de zwartstippel Annemoon vh Rheewold, zij is een volle zus van de zwarte Zorro vh Rheewold. Ze stond er perfect voor. Ze had 2 zonen van Bill vd Wolfhaag, die zeer aansprekend waren. Jaap had ze al gespeend en wil ze doorhouden. Ook een bruinstippel geit die door Sander Klein Bramel gefokt is viel me op: nog niet helemaal in conditie, maar een fraaie geit met veel lengte en een mooie voorhand!
Als laatste bezochten we nog de stal van onze Organisator Edwin de Vos. Edwin had met verschillende bokken gedekt en had een stel fraaie lammeren gefokt. Twee bruinstippel geitjes uit de bruinstippel dochter van Sirocco vh Rheewold spraken op dit moment het meeste aan: 2 hele imponeerende lammeren. Maar ook hun moeder Laisja stond er prachtig voor. Ook haar dochter Leanne van verleden jaar uit Leander vd Vossehoeve was mooi doorgegroeid: ze is het resultaat van een mooi doorgevoerde lijnenteelt op de Rheewold- en Heeckerenlijnen. Een aantal lammeren was nog erg jong, zoals een tweeling van Sunny Boy 3 v Bad Boekelo.
We sloten deze supergezellige dag af met een gezamelijke maaltijd in Den Ham. Een prima afsluiting van een fantastische dag.
28 mei:
Op 26 mei m'n eerste show van dit jaat bezocht: de Verenigingsshow van Oost-Nederland in Raalte. Het was een mooie en gezellige show, die gelukkig gehouden werd op een zonovergoten dag. Ik wil hier over de keuringsresultaten op zich niet veel schrijven, omdat ik het verslag van deze keuring voor De Dwerggeit geschreven heb. Wel vielen me 2 zaken op: het aantal ingeschreven dieren en het aantal bezoekers voor een dergelijke show viel me eerlijk gezegd wat tegen. Ik hoop erg, dat deze tendens zich niet nog verder doorzet. Iets anders dat me opviel heeft met de kwaliteit van de dieren te maken: de laatste jaren is het zo (dus niet iets wat alleen vandaag opviel), dat bij de bokken regelmatig dieren op kop gezet worden die in de voorhand erg storen: zware voorhand en korte hals. Maar bij de geiten worden er dan toch dieren op kop gezet met mooie luxe voorhanden en lange halzen. Ook ik vind dit laatste erg mooi, maar het wordt m.i. echt tijd om die bokken met zware voorhanden verder naar achteren te plaatsen! Als we steeds maar weer dergelijke bokken inzetten voor de fokkerij (en dat gebeurt als ze steeds maar weer op kop geplaatst worden!) gaan we de mooie voorhanden bij de geiten ook verliezen! Eigenlijk is dat natuurlijk al zo: we zien ook steeds meer geiten die het in de voorhand duidelijk laten zitten! Verleden jaar werd een geit op een show geroemd om haar luxe voorhand, terwijl ik dacht: als deze geit een jaar of 7 geleden op een show verschenen was, had ze een bemerking op haar voorhand gekregen: niet luxe genoeg. Kijk: ik snap ook heel goed, dat een dier niet alleen uit een voorhand bestaat! Een dier met een luxe voorhand en verder van matige kwaliteit verdient het natuurlijk niet om 1a te staan. Maar heden ten dage wordt er m.i. veel te weinig op mooie voorhanden geselcteerd en beoordeeld. Als de voorhand niet mooi, niet luxe is, als we een korte, zware hals bv. zien, dan doet dit heel veel afbreuk aan de geit. Veel dieren zie je tegenwoordig duiken: slechte halsaanzet waardoor het dier de hals niet goed kan dragen. Veelal is zo'n dier dan ook nog overbouwd. Een dergelijk dier kan m.i. niet op kop belanden, hoeveel verdere kwaliteiten het ook heeft.