Sinds 1989 ben ik in het bezit van een Roodbuiksalamander: hele interessante en toch niet moeilijk te houden en te verzorgen dieren! Op moment van dit schrijven (2014) is ze dus al 25 jaar oud! Een aquarium op kamertemperatuur (niet te warm, dus geen verwarming aanbrengen) met wat kienhout om zich te kunnen verstoppen is als huisvesting ideaal. Ik heb het kienhout voor een deel ook boven water uit laten steken, om er zo voor te zorgen, dat m'n salamander ook op het droge zou kunnen. Alleen heb ik dat in al die jaren dat ik haar (volgens de verkoper is het een zij) verzorg, heb ik haar nog nooit op het droge kunnen aanschouwen. Daarom is het juist zer belangrijk, om de waterstand niet te hoog te maken. In mijn aqua-terrarium is de waterstand zo'n 15 cm: hierdoor kan ze altijd met haar hoofd boven het water uitkomen om lucht te happen.Ook wat voeding betreft, is het geen super moeilijk te houden dier. Ze zijn heel goed te wennen aan diepgevroren levend voer voor aquariumvissen: muggelarven, artemia etc. Ook jonge guppen worden met graagte gegeten.

Sinds kort is de "Dierentuin" weer eens uitgebreid met een Albino Axolotl. Dit is een volkomen aquatiele salamander; om heel precies te zijn: het is een salamandersoort, die gedurende z'n hele leven qua ontwikkeling in de larve-fase blijft. Het schijnt in laboratoria wel gelukt zijn om het dier door te laten ontwikkelen tot "volwassen" vorm, maar dat lukte dan door de dieren bepaalde hormonen toe te dienen. Dat kan bij het hobbymatig houden natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Boven: Wildkleur, Onder: Albino
De manier waarop dit dieren gehouden en verzorgd dient te worden, komt overeen met hoe we dat bij andere salamanders moeten doen, zoals de hierboven beschreven Roodbuik. Alleen wordt de Axolotl wat groter en zal deze dus eenmaal uitgegroeid ook wat groter voer verlangen, zoals bv. regenwormen.


Ook nieuw op de Bokkerijdersburcht is de Typhlonectes compressicauda, in Nederland beter bekend als Wormsalamander. Dit zeer slechtziende dier is de enige soort uit zijn geslacht die aquatiel (dus in het water levend) is. De vele andere soorten van het geslacht Typhlonectes zijn landdieren. Deze Wormsalamander kan bijna 50 cm. lang worden. Op het eerste gezicht zou je denken met een aal van doen te hebben, doch dit is ook een echte salamander-soort. Hij voedt zich met klein levend voer (zie: Roodbuiksalamander) en is heel goed samen te houden met vissen; zelfs pasgeboren Guppy's laat ie volkomen met rust. Op de Bokkerijdersburcht leeft de Wormsalamander samen met Dwergklauwkikkers, die qua manier van houden en voedseleisen nauw overeenkomen met dit interessante dier.