Kaap Lopez GOLD De tandkarpers kunnen zich over de hele wereld verheugen over zeer veel belangstelling. We kunnen ze eigenlijk onderverdelen in Eierleggende en Levendbarende Tandkarpers. Die Eierleggenden zijn beter bekend onder de naam Killievissen. Er zijn vele verenigingen waar liefhebbers van deze groepen zich bij aangesloten hebben. Ook bij die verenigingen kunnen we die tweedeling in Eierleggers en Levendbarenden duidelijk terugvinden. Vandaar, dat we die onderverdeling hier ook maar aanhouden.