Sinds 1990 houden wij ons bezig met de fokkerij van stamboek-dwerggeiten. Het stamboek wordt beheerd door de NFD. Ik ben tevens redacteur van het maandblad van de NFD: De Dwerggeit en medeoprichter & bestuurslid van de Studiegroep Kleur binnen de NFD.

Ik fok gemiddeld met zo'n 18 fokgeiten (in het voorjaar worden meestal 30 tot 40 lammetjes geboren) en heb over het algemeen ook 2 a 3 dekbokken op stal.Weideoverzicht Per jaar tonen mijn dieren zich op ongeveer 7 tot 10 keuringen verspreid over heel Nederland. Dat mijn dieren in de keuringsring behoorlijk succesvol zijn bewijst de overvolle bekerkast, die zo langzamerhand uit zijn voegen barst. Maaike v.d.Gebroken Cirkel;m'n stammoeder

Het belangrijkste doel in de fokkerij is het fokken van fraaie typische en goed belijnde dieren Mijn favoriete kleur is zonder twijfel Stippel. Er zijn in al die jaren al heel wat stippels van goede kwaliteit geboren in De Bokkerijdersburcht. De kleurfokkerij ligt me na aan het hart, zodat ik ook de andere zeldzame kleuren getracht heb te fokken door bokken van die kleuren in te zetten. Mijn grote streven was om deze kleurslagen in de stippelaftekening te krijgen. En dat is me gedeeltelijk al gelukt; ik ben nu in het bezit van camel-stippelCamel-stippel en Black&Tan-stippel. Daarnaast ben ik ook in het bezit van bruinschimmels en effen Black&Tans.Bruinstippel Natuurlijk zijn ook de zwart- en bruinstippels nog steeds aanwezig, evenals bruin en zwart.

Een van de zeldzaamste kleuren die in stal De Bokkerijdersburcht aanwezig is, is de Black & Tan : Black & Tan Black & Tan-stippelNaast de stippels in div. kleuren, fokken we ook schimmels, zoals deze linker zwartschimmel: Zwartschimmel Bruinschimmel
En de bruinschimmel op de rechter foto is Eduard 44 v.h. Averheino, die ik in 2000 als lam kocht van de fam. Bruggink te Haarle en die op de Nationale Bokkendag het Reserve-Kampioenschap Jongste Boklammeren behaalde.

Dat je bij de kleurfokkerij soms lang moet wachten op het gewenste resultaat, weet natuurlijk iedereen. Berber Maar dat de aanhouder uiteindelijk wint, bewees enkele dagen geleden (op 23 februari 2002 om precies te zijn) mijn camelstippelgeit Boukje. Al 6 jaar heeft ze in mijn stal gelammerd (ze is zelf ook in De Bokkerijdersburcht geboren), maar nog nooit bracht ze een camellammetje ter wereld. Maar dit jaar (2002) werd het lange wachten beloond: naast een zwartstippel geitje bracht ze ook een camelstippel geitlam, dat ik Berber doopte. Haar zwartstippel zusje heet Bambi. Ik ben de koning te rijk! Berber, Bambi en hun moeder Boukje
Velen hebben mij gevraagd, hoe het gegaan is met dat kleine vertederende Berbertje. Welnu: het is een hele dame geworden:

Berber: zomer 2003
Dit voorjaar bracht ze zelf haar eerste lam ter wereld: een camel-zoon met een fraaie, oranje cameltint van vader Theo vd Pijpjes; een bruinlakenvelder bok, die ik vorig jaar van Sil Dekker kreeg.

Tbv de overzichtelijkheid zal ik vanaf heden (najaar 2004) de belangrijke dwerggeitengebeurtenissen hieronder per jaar gerangschikt vermelden. Het kan hierbij om de geboorte van lammetjes gaan, maar natuurlijk ook eventuele aankopen, keuringsresultaten of andere zaken die vermeldenswaardig zijn zullen aan bod komen.
Naast dwerggeiten zijn er overigens nog andere rassen op de Bokkerijdersburcht aanwezig!

Benieuwd hoe de nieuwe stal uiteindelijk geworden is?